Ceník servisních poplatků poskytovaných služeb při zajišťování služebních cest

Ceník služeb platí tak, že za každou službu, pokud není dohodnuto s klientem konkrétní smlouvou jinak, bude účtován níže uvedený paušální servisní poplatek.

Rozsah služebServisní poplatek
Vystavení letenky – Svět590
Vystavení letenky – Evropa490
Vystavení letenky – Low cost dopravce390
Změna letenky po vystavení690
Storno letenky590
Online odbavení250
Zrušení online odbavení100
Vystavení bonusové letenky u letecké společnosti690
Zprostředkovaní rezervace hotelu, auta a transferu500
Zprostředkovaní vlakových, autobusových a trajektových jízdenek290
Zprostředkování víz s letenkou890
Zprostředkovaní víz bez letenky1100
Opakovaná rezervace letenky250
Vedení a správa měsíčních statistik (na vyžádání)500

* Zaslání DHL, EMS nebo jiný kurýr v rámci ČR i celosvětově se řídí dle platných obchodních i cenových podmínek jednotlivých poskytovatelů, přičemž cena je klientovi vždy sdělena předem k odsouhlasení a je přímo přeúčtována klientovi.

Výše uvedené servisní poplatky se připočítávají k cenám za služby primárních dodavatelů, např. leteckých společností, hotelů, pojišťovnám, ambasádám apod. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. To je k cenám přičítáno dle platných zákonů o DPH ČR. Servisní poplatek spojený s mezinárodní leteckou dopravou je osvobozen od DPH