Ceník servisních poplatků poskytovaných služeb při zajišťování služebních cest

Rozsah služebServisní poplatek
Vystavení letenky – Svět690
Vystavení letenky – Evropa590
Vystavení letenky – Low cost dopravce490
Změna letenky po vystavení590
Storno letenky a vyžádání letištních tax u dopravce690
Rezervace konkrétního sedadla v letadle250
Online odbavení250
Zrušení online odbavení490
Vystavení bonusové letenky u letecké společnosti690
Zprostředkovaní vlakových, autobusových a trajektových jízdenek290
Zprostředkovaní rezervace hotelu, auta a transferu290
Zprostředkovaní víz bez letenky890
Zprostředkování víz s letenkou490
Vedení a správa měsíčních statistik (na vyžádání)500

Ceník služeb platí tak, že za každou službu, pokud není dohodnuto s klientem konkrétní smlouvou jinak, bude účtován vyše uvedený paušální servisní poplatek.

* Zaslání DHL, EMS nebo jiný kurýr v rámci ČR i celosvětově se řídí dle platných obchodních i cenových podmínek jednotlivých poskytovatelů, přičemž cena je klientovi vždy sdělena předem k odsouhlasení a je přímo přeúčtována klientovi.

Výše uvedené servisní poplatky se připočítávají k cenám za služby primárních dodavatelů, např. leteckých společností, hotelů, pojišťovnám, ambasádám apod. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. To je k cenám přičítáno dle platných zákonů o DPH ČR. Servisní poplatek spojený s mezinárodní leteckou dopravou je osvobozen od DPH